Sähköinen asiointi

Asukassivut

Asukassivuilta löydät taloyhtiösi tiedotteet ja yhteystiedot.

Sivustolta voit lisäksi tehdä mm. työtilauksia ja seurata niiden etenemistä.

__________________________________________

Sähköinen asiointi

__________________________________________

Kirjautumisohje

Rekisteröitymiseen tarvitset pankkitunnukset tunnistautumista varten. Muut kirjautumisohjeet löytyvät sivustolta.